Baza wiedzy

Ewaluacja ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Ewaluacja ryzyka (eng: risk evaluation) (moim zdaniem błędne tłumaczenie – powinno być ocena ryzyka) – proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka w celu stwierdzenia, czy ryzyko i/lub jego wielkość są akceptowalne lub tolerowane1

Ewaluacja ryzyka wspomaga podejmowanie decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.7.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.24.

Spis treści