Baza wiedzy

Interesariusz

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Interesariusz (eng: stakeholder) – osoba lub organizacja, która może wpływać, na którą można wpływać lub które postrzegają siebie samych jako zależnych od podejmowanych decyzji lub działań.1

Osoba podejmująca decyzję może być interesariuszem.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.2.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.13.
Spis treści