Kategorie

Kategoria – M_o_R

Management of Risk

Jesteś tutaj:

Ryzyko

Ryzyko (eng: risk) – wpływ niepewności1 na cele UWAGA 1 Wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne i/lub negatywne. UWAGA 2 Cele mogą dotyczyć różnych aspektów (takich jak np. finansowe, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiskowe) oraz mogą być stosowane na różnych szczeblach (takich jak np. strategicznym, dotyczącym całej organizacji, projektu, wyrobu bądź też procesu). UWAGA 3 […]
Czytaj więcej