Baza wiedzy

Kontekst zewnętrzny

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Kontekst zewnętrzny (eng: external context) – środowisko zewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów.1

Kontekst zewnętrzny może uwzględniać:

  • środowisko kulturowe, społeczne, polityczne, prawne, regulacyjne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne, naturalne oraz konkurencyjne;
  • środowisko niezależnie od rozpatrywanego zakresu: międzynarodowego, narodowego, regionalnego lub lokalnego;
  • kluczowe czynniki i trendy mające wpływ na cele organizacji oraz
  • relacje z zewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie i wartości.
1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.10.
Spis treści