Baza wiedzy

Postępowanie z ryzykiem

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Postępowanie z ryzykiem (eng: risk treatment) – proces modyfikacji ryzyka1

Postępowanie z ryzykiem może uwzględniać:

  • unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań powodujących ryzyko;
  • podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy;
  • usunięcie źródła ryzyka;
  • zmianę prawdopodobieństwa;
  • zmianę następstw;
  • dzielenie ryzyka wraz z i inna stroną lub stronami (łącznie z umowami i finansowaniem ryzyka); oraz
  • retencję ryzyka na podstawie świadomej decyzji.

Postępowanie z ryzykiem, które dotyczy negatywnych skutków, czasem jest nazywane „łagodzeniem ryzyka”, „minimalizacją ryzyka”, „eliminacją ryzyka”, „zapobieganiem ryzyku” i „redukcją ryzyka”.
Postępowanie z ryzykiem może doprowadzić do powstania nowych ryzyk lub modyfikacji już istniejących.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.25.
Spis treści