Baza wiedzy

Właściciel ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Właściciel ryzyka (eng: risk owner) – osoba lub jednostka rozliczana z zarządzania ryzykiem i uprawniona do tego zarządzania.1

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.5.1.5/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.7.
Spis treści