Baza wiedzy

Zarządzanie ryzykiem

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Zarządzanie ryzykiem (eng: risk management) – skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.1

1. ISO Guide 73:2009, definicja 2.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.2.

Spis treści