Baza wiedzy

Źródła ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Źródło ryzyka – (eng: risk source) – element, który sam lub w połączeniu z innymi ma wewnętrzny potencjał, aby powodować powstanie ryzyka1

Źródło ryzyka może być materialne lub niematerialne.

1.
Guide 73:2009, definicja 3.5.1.2/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.16.
Spis treści