Mindblown: a blog about philosophy.

  • Czym jest MBCO czyli poziom procesu w ciągłości działania

    Czym jest MBCO i co go różni od RTO W toku badania wpływu na biznes (BIA) jednym z elementów jest określenie minimalnego poziomu odtworzenia procesu (MBCO – Minimum Business Continuity Objective – cel minimalnej ciągłości biznesowej) w przypadku wystąpienia incydentu ciągłości działania. ​MBCO określa się obok celu czasu odzyskiwania (RTO). RTO określa, jak szybko chcemy odzyskać działanie…

  • Ryzyko a zagrożenie

    Zagrożenie to czynnik, który powoduje ryzyko, a ryzyko?

Czy możesz polecić książkę?