Baza wiedzy

Analiza ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Analiza ryzyka (eng: risk analysis) – proces dążący do poznania charakteru ryzyka oraz określenia poziomu ryzyka.1

Analiza ryzyka stanowi podstawę do ewaluacji ryzyka oraz podejmowania decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem.
Analiza ryzyka zawiera estymację ryzyka.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.21.
Spis treści