Baza wiedzy

Kryteria ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Kryteria ryzyka (eng: risk criteria) – poziomy odniesienia, względem których określa się ważność ryzyka.1

Kryteria ryzyka są oparte na celach organizacyjnych oraz na zewnętrznym i wewnętrznym kontekście danej organizacji.
Kryteria ryzyka mogą pochodzić z norm, przepisów prawa, polityk i innych wymagań.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.3/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.22.
Spis treści