Baza wiedzy

Proces zarządzania ryzykiem

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Proces zarządzania ryzykiem (eng: risk management process) – systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu, oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka.1

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.8.

Spis treści