Baza wiedzy

Ryzyko rezydualne

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Ryzyko rezydualne (eng: residual risk) – ryzyko pozostające po zastosowaniu działań określonych w postępowaniu z ryzykiem1

Ryzyko rezydualne może zawierać ryzyka niezidentyfikowane.
Ryzyko rezydualne jest również nazywane „ryzykiem podlegającym retencji”.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1.6/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.27.
Spis treści