Baza wiedzy

Następstwo

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Następstwo (eng: consequence) – konsekwencje, skutek, rezultat zdarzenia mający wpływ na cele.1

Zdarzenie może prowadzić do wielu następstw.
Następstwo może być pewne lub niepewne i może mieć wpływ pozytywny bądź negatywny na osiągnięcie celów.
Następstwa mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo.
Początkowe następstwa mogą się zwiększać poprzez efekty uboczne.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1.3 / PN-ISO 31000:2018 pkt 2.18.
Spis treści