Baza wiedzy

Zagrożenie

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Zagrożenie (eng: threat) – czynnik, który obecnie nie przeszkadza funkcjonować organizacji, ale może być zagrożeniem dla sprawności firmy1 w przyszłości.

Komentarz
Zagrożenie jest związane z analizą ryzyka;
Zagrożenie to następstwo mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów.
Identyfikacja potencjalnych przyczyn zagrożenia, umożliwia przeprowadzenie działań zapobiegawczych
Opisywanie zagrożenia w systemie zarządzania:
WYMAGANIE + ZAGROŻENIE + KONSEKWENCJE
WYMAGANIE, którego ryzyko dotyczy;
Szansa – opis zdarzenia;
KONSEKWENCJE – opis negatywnych skutków zdarzenia;
przykład:

WYMAGANIE: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. Art. 79.

ZAGROŻENIE :Brak kontroli nad legalnością oprogramowanie.

KONSEWKENCJE : grzywna, kara, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Spis treści