Baza wiedzy

Komunikacja i konsultacje

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Komunikacja i konsultacje (eng: communication and consultation) – ciągłe i prowadzone w sposób iteracyjny procesy, które są przez organizację prowadzone w celu zapewnienia, przekazywania lub uzyskania informacji, jak również w celu porozumiewania się z interesariuszami, odnoszące się do zarządzaniem ryzykiem.1

Powyższe informacje mogą odnosić się do istnienia, charakteru, formy, prawdopodobieństwa, ważności, ewaluacji, akceptowalności ryzyka oraz postępowania dotyczącego zarządzania ryzykiem. Konsultacje to dwukierunkowy proces świadomej komunikacji organizacji z jej interesariuszami dotyczący określonego problemu, poprzedzający podejmowanie decyzji w zakresie tego problemu lub ukierunkowanie jego rozwiązania.

Konsultacje to: proces, który oddziałuje na podejmowanie decyzji bardziej poprzez wywieranie wpływu niż przymus oraz element wejściowy do podejmowania decyzji, lecz nie w wyniku zgody większości.

1.
Guide 73:2009, definicja 3.2.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.12.
Spis treści