Baza wiedzy

Plan zarządzania ryzykiem

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Plan zarządzania ryzykiem (eng: risk management plan) plan zawarty w strukturze ramowej zarządzania ryzykiem określający podejście, elementy zarządzania i zasoby, które będą zastosowane w zarządzaniu ryzykiem.1

Elementy zarządzania zwykle obejmują procedury, praktyki, przypisanie odpowiedzialności, kolejność i terminy działań.
Plan zarządzania ryzykiem może być zastosowany zarówno do określonego wyrobu, procesu i projektu, jak również do części lub całości organizacji.

1.
SO Guide 73:2009, definicja 2.1.3/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.6.
Spis treści