Baza wiedzy

Kontekst wewnętrzny

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Kontekst wewnętrzny (eng: internal context) – środowisko wewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów.1

Kontekst wewnętrzny może uwzględniać:

 • ład organizacyjny, strukturę organizacyjną, role i rozliczalność;
 • polityki, cele i strategie ustanowione w celu ich osiągnięcia;
 • zdolności rozumiane jako zasoby i wiedza (np. kapitał, czas, ludzie, procesy, systemy i technologie);
 • systemy informacyjne, przepływ informacji i procesy podejmowania decyzji (formalne i nieformalne);
 • relacje z wewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie i wartości;
 • kulturę organizacyjną;
 • normy, wytyczne i modele przyjęte przez organizację oraz
 • formę i zakres relacji zawartych w umowach.
  1.
  ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.2/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.11.
Spis treści