Baza wiedzy

Środek kontroli

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia

Środek kontroli (eng: control) – wszystko to, co modyfikuje ryzyko1

Środki kontroli obejmują procesy, polityki, urządzenia, praktyki lub inne działania które modyfikują ryzyko.
Środki kontroli nie zawsze wywierają zamierzony lub zakładany wpływ na modyfikację ryzyka.2

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.26.
2.
Zagrożenie. ISO słownik. http://isoslownik.pl/doku.php?id=8.0:8.26.
Spis treści