Jak możemy pomóc?

Profil ryzyka

Jesteś tutaj:
← Wszystkie zagadnienia
Spis treści

Profil ryzyka (eng: risk profile) – opis zestawu ryzyk.1

Zestaw ryzyk może zawierać ryzyka odnoszące się do całej organizacji, do jej części lub do inaczej zdefiniowanego zakresu.

1.
ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.2.5/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.20.
Wróć Proces zarządzania ryzykiem
Dalej Ryzyko